Правила програми лояльності «FOVEO PARTNER»

ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «FOVEO PARTNER»

1.Основні поняття та терміни

 

2.Нарахування бонусних балів

 

3.Використання бонусних балів

Обмін бонусних балів на Акційні Товари із каталогу лояльності здійснюється на підставі відповідного електронного замовлення Учасника, оформленого через веб-сайт Організатора. Шляхом оформлення електронного замовлення Учасник надає згоду на списання відповідної кількості бонусних балів зі свого особового рахунка.

Кількість списаних Організатором балів буде відображена також на особовому рахунку Учасника.

 

4.Права та обов’язки Учасника

Організатор Програми лояльності не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на особовому рахунку Учасника до моменту його блокування.

 

5.Права та обов’язки Організатора

6.Електронна анкета та персональні дані Учасника

 

7.Інші умови

8.Умови надання особою згоди на обробку персональних даних

Власник персональних даних:

Товариство з обмеженою відповідальністю «СНЄЖКА - УКРАЇНА» (ТЗОВ «СНЄЖКА - УКРАЇНА»).

Форма надання згоди:

Електронна анкета, що заповнюється Учасником під час реєстрації на веб-сайті Організатора.

База персональних даних:

База персональних даних Учасників Програми лояльності «FOVEO PARTNER».

Категорії персональних даних, які обробляються:

Прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, місце реєстрації (місце проживання), номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти та інші відомості про особу, що відображені в анкеті чи надаються особою добровільно. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та ідентифікаційного коду.

Мета обробки персональних даних:

Персоніфікація особи як Учасника Програми лояльності, в тому числі для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру.

Дії з обробки персональних даних:

Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо. В тому числі передача (поширення) персональних даних розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, яких визначає Організатор самостійно, з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональної комунікації з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Організатор не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника відповідно до мети та цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятися в картотеках та/або за допомогою інформаційно-технологічної системи.

Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:

Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення анкети особа тим самим підтверджує обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційно-технологічної системи ‒ Бази персональних даних Учасників Програми лояльності, а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно із статтею 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних.

Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні анкети, а також своєчасно повідомляти про зміни персональних даних, що стосуються наданих відомостей.

Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:

Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається власнику персональних даних на невизначений строк, а саме ‒ на період (строк) дії Програми лояльності, Учасником якої стає особа.

Застереження:

Ненадання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах чи відкликання особою наданої нею згоди виключає її від подальшої участі в Програмі лояльності.